Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Kjoler

Nulstille
2336 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2456 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2450 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2454 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2455 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2453 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2449 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2442 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
50 DKK
2440 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2441 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2437 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2438 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2432 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2423 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2422 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2407 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2416 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2343 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2417 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2415 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2411 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2350 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
50 DKK
2408 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2402 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2404 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2405 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2340 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
2335 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
50 DKK
 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre