Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Modeller 4860, 4812, 4815 er grundmodeller i forskellige basis snit og til forskellige stoftyper.

Du kan lave dit eget personlige grundmønster til videre modeludvikling. Du kan også bruge dit grundmønster til at finde det bedste mønster til dig ved at bruge vores gratis sammenligningsfunktion, se i bestillingsformularene

4860
4812
4815

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre