Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Der kommer nye modeller løbende !
Disse dækker enhver smag og glem ikke, at du får symønster efter dine egne mål.
Så husk at kigge i onlinekataloget
-------------------
De seneste 11 modeller:

shop ad books

2226, 2230, 2221, 2222, 2223, 2224, 2228, 2225, 2227, 2232, 2229
---
Og der kommer flere nye i løbet af weekenden - vi arbejder på at du kan sy det, DU kan lide!

 

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre