Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Klippekort

Opnå mængderabat, også selv om du ikke køber mønstrene samtidig.
Klippekort kan du finde oppe til venstre på siden

Hvordan bruger du dit klippekort

 

1. Registrer dig på "Min side"

2. Vælg og betal et klippekort. Nu kan du se antal af dine klip i øverste menu-linje


Nu kan du bestille mønstre med dine klip:

  • Vælg et mønster

    Indtast eller indlæs dine mål

    Læg mønstret i vogn

    Vælg "Klippekort" når du skal betale

De fleste mønstre koster 45 kr pr. styk

Men med et klippekort kan du få et personligt mønster for kun

30,00 kr - 3 klip klippekort
27,00 kr - 5 klip klippekort
22,50 kr - 10 klip klippekort
20,25 kr - 20 klip klippekort

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre