Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Tasker

Når du bestiller et taskemønster, skal du udfylde (par_1) felt

skaleringsfaktor (par_1)

( fx, faktisk størrelse - 1.0 , en halv gang større - 1.5 , halv størrelse - 0.5 )

Nulstille
3021 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3050 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
3001 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3002 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3003 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3004 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3005 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3006 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3007 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3008 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3009 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3010 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3011 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3012 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3013 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3014 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3015 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3016 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3017 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3018 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3019 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
3020 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre