Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Printerindstillingerne


Du har nu fået et mønster, der er tilpasset dine egne personlige mål. Det er derfor vigtigt, at du udskriver dette mønster uden at størrelsen på mønsterdelene ændres.

Når du vil udskrive dit PDF-mønster vil du typisk få et billede, som ligner dette:


pppp dk udskrivning af snitmoenster

Bemærk at ”Faktisk størrelse” skal være markeret (Se den røde markering)

Udskriv først den sidste side med kontrolfirkanten og tjek dens størrelse.

pppp dk pdf moenster kontrolfirkanten

Papirforbrug

Hobbysyere vil også gerne være miljøbevidste, så hvordan kan du undgå et unødvendigt stort papirforbrug?

1. Undlade at samle de tomme ark med mønsterdelene. Så kan du bruge dem igen.

2. Brug bagsiden af papir, som der er printet på. Hvis du ikke allerede gør det, så gem papir, så du kan udskrive på bagsiden

Overblik

Arkene er alle tydeligt nummereret, og kun forsynet med streger til dit personlige mønster, så det er ganske let at samle dem.

Læs også "Hvordan du samler symønstret"

 

Gode råd i rubrikken
”Sådan gør du”

ex1

Du kan købe stof hos os

 print_m_1.jpg

Her kan du printe dine mønstre

tips_and_tricks_1.png

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre