Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

1 Sy en rett sømm stinglende 3

1

2. Sy en paralell søm ca 2 mm fra den andre
2

3. Du bretter mellom de 2 sømmene og syr en stikning

3

4

4. Klipp helt ned til sømmen
5

6

7

8

Bretter og syr skal være Max 3 mm fall. Slik ser den ut ferdig på begge sider. Tidkrevende og mange sømmer men blir utrolig pent.
Husk i tynne stoffer tynne nåler tynn tråd og overtransportør til maskinen om du har , stinglende 3 bruker du

 

Gode råd i rubrikken
”Sådan gør du”

ex1

Du kan købe stof hos os

 print_m_1.jpg

Her kan du printe dine mønstre

tips_and_tricks_1.png

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre