Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Bukser

Nulstille
5073 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5068 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5067 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5066 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5061 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5055 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5038 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5037 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5005 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5004 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5003 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5099 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre