Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Frakkekjoler

Nulstille
2504 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2508 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2368 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2325 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2142 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2087 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2053 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4883 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4879 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4747 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4225 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5943 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5511 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5047 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4359 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre