Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Ruskindspelse

Nulstille
4875 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
4584 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5994 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5710 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5708 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5314 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre