Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Program til styring af mønsterudskrivning

Bemærk: PRINT-lk-dk udskriver kun filer i LEK2- format, ikke PDF

En PDF-fil skal blot printes ud. Oplægning af mønsterdele foregår automatisk, derfor fremkommer der nogle gange blanke papirark. Disse kan evt. bruges ved næste udskrift.
Ved hjælp af vores særlige print-program, kan du selv lave din egen oplægning af mønstret, både til udskrivning og til stofoplægning.


Hent en mere detajleret beskrivelse om hvordan du henter, udpakker og åbner programmet her

downloadFind knappen, som er vist på billedet og download filen.

 

 

 

gem Print lk dk

Gem evt. det samme sted, som du vil opbevare dine LEK2 -mønsterfiler.
Du skal udpakke program-filen på din computer.

 

 

 

 

åbn program 

Åbn den mappe, hvor du har udpakket programmet.

Nu kan du åbne print-programmet ved at klikke på program-ikonet, som er vist på billedet

 

 

 

 

print åbn Sådan et vindue vil åbnes. Klik på den førsteknap som er vist på billedet. Din stifinder vil åbne. Find og åbn din LEK2 mønsterfil

 

 

 

------

Dette er ikke nødvendigt for at bruge de snitmønstre, der ligger på cd'erne.
Når du køber en cd, har du alt hvad du har brug for – inkl. syvejledninger, for de flestes vedkommende.

Gode råd i rubrikken
”Sådan gør du”

ex1

Du kan købe stof hos os

 print_m_1.jpg

Her kan du printe dine mønstre

tips_and_tricks_1.png

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre