Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Registrering

* Krævet
Navn *
E-mail *
Adresse
Postnr. / by
Land *
Tlf.
Brugernavn *
Password *
Bekræft password *
Captcha *

This form is protected by Aimy Captcha-Less Form Guard

Som registreret kunde har du en række fordele:
  • Du kan se din ordrehistorik.
  • Du kan holde øje med, hvor mange klip, du har tilbage på dit klippekort.
  • Du kan gemme dine personlige mål, så du ikke behøver indtaste dem hver eneste gang.
  • Du skal blot huske at logge ind, før du bestiller nye mønstre.
 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre