Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!
Bestilling af prøvemønstre

– Er det en god ide at bestille et prøvemønster?

– Er det gratis at bestille et prøvemønster?

– Kan en gratis modelkonstruktion printes ud? Du får alle svar i artiklen.

... Læs mere
Sammenligning af to modeller

– Hvad får du ud af at sammenligne to modeller?

– Hvor vigtigt er det?

– Hvordan fungerer den gratis sammenlign-funktion? Læs mere og bliv klogere. 

... Læs mere
Hvordan du bestiller et symønster

– Hvorfor er det bedre at registrere dig som bruger?

– Hvad er Standardbestilling og Udvidet bestilling?

– Hvordan skal du vælge print filformat mellem PDF og LEK2? Læs mere, hvis du vil have svar på alle spørgsmål.

... Læs mere
Få symønstrene billigere


– Hvordan kan du opnå mængderabat?

– Behøver du at købe mønstrene samtidigt?

– Hvilke muligheder giver et klippekort? Er du nysgerrig? Så læs mere.

... Læs mere
Tag korrekte kropsmål

– Hvor mange kropsmål skal tages?

– Hvordan du tager de rigtige kropsmål. 

– Man kan "snyde" med målene. Læs mere, hvordan.

... Læs mere

Gode råd i rubrikken
”Sådan gør du”

ex1

Du kan købe stof hos os

 print_m_1.jpg

Her kan du printe dine mønstre

tips_and_tricks_1.png

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre