Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Hvad er strækprocent?

Når vi køber rester af stof fra en genbrugsbutik eller finder noget i vores skab, er det ikke altid vi kender eller husker stoffets indhold. Ved første øjekast kan et stof uden elastan stadig have en lille procentdel af det i sin sammensætning. Og det er meget vigtig information, især til modeller med tætsiddende form. Derover det kan hjælpe os til at vælge det rigtige mønster.

For at beregne en strækprocent, tag stoffet, som skal bruges til dit syprojekt, bøj det på midten langs kædetråden.

pppp dk marker stof langs kaedetraaden

Sæt to mærker i en afstand på 10 cm langs skudtråden. Stræk stoffet, så strukturen ikke ændres. Skriv ned, hvor meget du kunne strække 10 cm-mærket.

pppp dk straek stof

For at beregne %-strækningen, skal du nu trække den oprindelige værdi fra den opnåede værdi og gange med 10. For eksempel, har dit stof strakt sig med 15 cm (15 cm – 10 cm) x 10 = 50 %.

Eller du kan brug en lineal for at gøre det hurtigere og nemmere.

pppp dk lineal til stofstraek procent

 

Gode råd i rubrikken
”Sådan gør du”

ex1

Du kan købe stof hos os

 print_m_1.jpg

Her kan du printe dine mønstre

tips_and_tricks_1.png

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre