Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

maal art 164x164Hvad er strækprocent?


Fold stoffet og afmål 20cm, afmærk med nål (dette er 100%)
Hold stof ved nålene med begge hænder: Højre nånd ved højre nål, venstre ved den venstre.
Træk let i stoffet, så det følges rigtigt, hverken for slap eller for stramt.


Afmål stræk.
Hvis 20 cm kan strække til  25 cm, så stræk er 5 cm eller 25%
Hvis 20 cm kan strække til  22 cm, så strtræk er  2 cm eller 10%
straek i stoffet 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre