Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Tilpasning af voksenmodel til en barnestørrelse


Denne artikel er til erfarne cd-brugere, som vil lære flere triks med mønstermanipulation.

 

Mennesker er forskellige. Selv om vi alle har to arme, to ben, et hoved og en torso, er der stadig forskel på en mands og en kvindes krop. Og skønt en dreng ligner en mand, er han ikke kun en mindre model af denne. På samme måde vil tøj til en voksen kvinde ikke kunne designes ved blot at gøre pigetøj lidt større over hele linjen.

Serien af cd-snitmønster tager hensyn til disse forskelligheder. Nogle cd’er er tilpasset kvinder, nogle mænd, andre børn og atter andre teenagepiger. Alt sammen for i sidste ende at opnå den bedste  pasform. For at programmet kan tegne et mønster, skal du kun indtaste fire mål, men programmet bruger mange flere i sin udregning. De øvrige mål henter programmet fra en række indbyggede lister, således at det færdige mønsters proportioner passer til en kvinde, en mand eller et barn af normal bygning.

Cd-snitmønstre indeholder dog et særligt redskab, så det i mange tilfælde alligevel godt kan lade sig gøre at bruge et mønster beregnet på en voksen til at lave tøj til et barn eller måske ligefrem en dukke. Af tekniske årsager kan man ikke umiddelbart indtaste barnets (dukkens) mål i programmet og få et fornuftigt resultat. Det skyldes det indbyrdes forhold mellem de mange  udregninger, programmet foretager, for at tegne modellen. Men ved at bruge det særlige redskab har du mulighed for at foretage en tilpasning af en 'voksenmodel', så den bliver til 'børnestørrelse'.

Fremgangsmåden er lidt kompliceret første gang, men utrolig smart. Man gør følgende:
Mål barnets højde (den benævnes herefter ’h’).

1. Gør  følgende udregning: 180:h. Resultatet benævner vi ’f’ (eksempel, hvis barnets højde er 100 cm, bliver ’f’  180:100=1,8)

2. Du tager nu de fire mål, som du skal taste ind i cd’ens program  (højde, bryst-, hofte- og taljevidde) og ganger dem med ’f’. Resultat bliver et voksent menneske, som lige nøjagtig har barnets proportioner.

3. Du taster nu de fire tilpassede mål ind i programmet ved den ønskede model. Herefter udregner programmet et mønster, der ville passe til barnet i ’voksenudgave’

4. Du nu skal have dette mønster formindsket, så den passer til  barnet. Dette gøres ved hjælp af følgende udregning 1:f. Resultatet benævner vi ’d’ (eksempel, hvis ’f’ var 1,8 bliver ’d’ 1:1,8=0,56).

5.  Klik på printknappen
6.  Her  ser du en liste over de forskellige mønsterdele (krave, ærme, forstykke osv.). Klik på den første på listen, og et nyt vindue åbner sig.

7.  Klik på knappen ”Målestok”. En dialogboks kommer  frem.
8.  Klik på knappen ”Ændring af målestok”. En ny dialogboks kommer frem.
9.  Indtast  værdien ’d’ og klik Ok.

10. Nu kan du se den pågældende mønsterdel i den korrekte størrelse  til barnet. Klik på knappen ”Print”, udskriv mønsterdelen og klik på knappen ”LUK”.

11. Klik på den næste på listen og fortsæt fra punkt 8, indtil alle mønsterdelene er udskrevet.


God  fornøjelse med syningen!

NB: Hvis du ønsker at konvertere en overdel fra en voksen kvindemodel til en lille pigemodel, kræves der nogen gange lidt ekstra tilpasning af mønstret.

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre