Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

ThinkHvorfor bestille et prøvemønster og hvordan gør jeg?

 

Nogle gange har du måske brug for et mønster med en bestemt pasform. 

For at være sikker på, at du ikke træffer det forkerte valg, kan du bestille en prøveversion af det mønster, du er i tvivl om.

Dette mønster vil blive genereret i forhold til dine mål og vil blive sendt til din e-mailadresse.

Åbn mønsteret,

Prøvemønstre 1

og tilføj dine mål i bestillingsformularen. Se her hvordan at tage korrekte kropsmål.

Prøvemønstre 2

Indtast derefter stofbredde og e-mail i den grønne boks og tryk på bestillingsknappen.

bestil

Du vil derefter modtage mønsteret i din e-mail, hvor du kan tjekke mønstret form og det anslåede stofforbrug.

provemønstre

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre