Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Printerindstillingerne

Du har nu fået et mønster, der er tilpasset dine egne personlige mål. Det er derfor vigtigt at du udskriver dette mønster uden at størrelsen på mønsterdelene ændres.
Det kræver kun én ting for at sikre dette.

Printerindstillingerne

Når du vil udskrive dit pdf mønster vil du typisk få et billede, som ligner dette
print symoenstre

Bemærk at ”Faktisk mønster” skal være markeret (Se den røde markering)

Efter udskrivningen kan du også tjekke kontrolfirkanten på sidste side

10x10

Papirforbrug

Vi hobbysyere vil også gerne være miljøbevidste, så hvordan kan du undgå et unødvendigt stort papirforbrug?
1. Helt enkelt kan du undlade at tage de tomme ark med, når du samler det udskrevne mønster.
2. Brug bagsiden af papir, som der er printet på. Hvis du ikke allerede gør det, så gem papir, så du kan udskrive på bagsiden

Overblik
Arkene er alle tydeligt nummereret, og kun forsynet med streger til dit personlige mønster, så det er ganske let at samle dem.
Læs også "Hvordan samler du symønstret"

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre