Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

SammenlignHvordan sammenligner jeg to modeller på hjemmesiden?

For at se forskellen mellem de to modeller,

om den ene har en strammere pasform eller en løsere pasform,

kan du bestille en sammenligning af de to modeller,

så kan du se, hvad der er forskellen.

✅ vælg 2 modeller, og husk nummeret på den ene af dem

✅ åbn den anden model og indtast dine mål

sammenlign 1

✅ Indtast derefter nummeret på den model, du vil sammenligne med og e-mail i den lyserøde boks og tryk på bestillingsknappen.

sammenlign 2

😊Nu vil en sammenligning blive sendt til din e-mail. Det er vores gratis funktion!

Her er den farvede kontur den første model og den grå kontur – den anden model.

sammenlign 3

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre