Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Hvordan sammenligner jeg to modeller på hjemmesiden?

For at se forskellen på to modeller, om den ene har en strammere pasform eller en løsere pasform, kan du bestille en sammenligning af to modeller, så kan du se, hvad der er forskellen.

Sådan gør du:

✅ vælg 2 modeller, og husk nummeret på den ene af dem;

✅ åbn den anden model og indtast dine mål;

pppp dk indtastning af dine maal

✅ indtast derefter nummeret på den model, du vil sammenligne med og e-mail i den lyserøde boks og tryk på bestillingsknappen.

pppp dk gratis sammenligning af modeller

Nu vil en sammenligning blive sendt til din e-mail. Det er vores gratis funktion!

Den farvede kontur er den første model og den grå kontur – den anden model.

pppp dk se forskellen paa modeller

 

 

Gode råd i rubrikken
”Sådan gør du”

ex1

Du kan købe stof hos os

 print_m_1.jpg

Her kan du printe dine mønstre

tips_and_tricks_1.png

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre